TBB’nin ‘parayla vatandaşlık’ uygulamasının iptal başvurusuna Danıştay’dan ret

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) döviz karşılığı Türk vatandaşlığı kazanılmasını düzenleyen yönetmenliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı dava reddedildi. Danıştay, kararı oy çokluğu ile verdi. Muhalefet şerhi düşen Danıştay Tetkik Hakimi, Anayasa’ya göre vatandaşlığın ancak kanun ile kazanılabileceğini, oysa dava konusu yönetmeliğin Cumhurbaşkanı kararı ile çıkarıldığını vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hatırlarsanız 2022 yılı Haziran ayında döviz karşılığı Türk Vatandaşlığı kazanılmasını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştık. Danıştay ilgili dairesinin yd istemimizin reddine ilişkin oy çokluğu ile aldığı kararı bugün tarafımıza ulaştı.

‘PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK KAZANMAYA DEVAM EDİYORLAR’

Anladığımız kadarıyla daire açıkça Anayasa’ya ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aykırı olan dava konusu yönetmeliği hukuka aykırı görmediği gibi idari işlemin yürütülmesinde telafisi güç ya da imkansız zararların doğmayacağı kanaatine varmış. Bu arada bir çok insan “vatandaşlığın gerçekliği” ilkesine açıkça aykırı şekilde para karşılığı Türk vatandaşlığını kazanmaya devam ediyor.

‘VATANDAŞLIK YARI YARIYA UCUZLADI’

Türk vatandaşlığının adeta satın alınarak kazanılmasında birim olarak belirlenen yabancı para cinsi, davanın açıldığı tarihte 16 seviyelerinde iken bugün 27 seviyelerinde işlem görmektedir. Bir başka deyişle Türk vatandaşlığını kazanmak aradan geçen bir yıllık süreçte neredeyse yarı yarıya ucuzlamıştır. Süreçte, Dolar karşısında Türk Lirasının değer kaybetmesi neticesinde yaşanan talep artışı ile davaya konu yöntemle ne kadar vatandaşlık alındığı, birlikte yaşama arzusundan arındırılmış bu yeni vatandaşlık türünün hukuksal ve toplumsal sonuçlarının ne olduğu halen muğlaklığını korumaktadır.

‘RET HUKUKA AYKIRI’

Yürütmeyi durdurma istemimizin reddi açıkça hukuka aykırı olmakla birlikte Danıştay Tetkik Hakiminin olumlu düşüncesi ve oy çokluğu ile çıkan karardaki muhalefet şerhi bir nebze olsun umudumuzu tazelemiştir. Şimdi söz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda. Dava sürecini ülkemize hiçbir para birimi ile ölçülmesi mümkün olmayan aidiyet duygumuz ve sorumlulukla takip etmeye devam edeceğiz.“

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir