Sessiz İstifanın Önüne Geçin: Çalışan Memnuniyetsizliğini Gidermenin Yolları

Sessiz istifa, pozisyona ve iş şartlarına karşı duyulan motivasyon kaybından kaynaklanarak şirketlerin ciddi eleman eksikliği ile karşılaşmasına yol açar. Düzeltilmediğinde ise sürekli boşalan pozisyonu doldurmak için harcanacak ekstra mesai ve emek kaybı riski taşır. Çalışanların şirket bağlılığını artırmak ve sessiz istifanın önüne geçmek, aslında birkaç basit adımı uygulayarak tamamlanabilir. 

İşte sessiz istifayı önlemek isteyen firmaların odaklanması gereken konular!

Farkındalık

İş hayatının; sadece şirket karını artırmayı amaçlayan ve çalışandan maksimum fayda sağlamaya çalışan tek taraflı bir çıkar anlaşmasına dayanması, sessiz istifanın önünü açar. Bunun sonucunda ise şirketler, bağlı çalışan profili bulmakta zorlanarak ciddi bir emek ve zaman kaybına uğrarlar. Sessiz istifayı önlemenin en temel adımı, soruna karşı farkında olmak ve alttaki olası sebepleri irdelemektir. Yanlış pozisyonda işe alımlar, yanlış yetenek avları ve uzun mesai saatleri gibi birçok sebep istifaya yol açabilir.

Duyarlı şirket yapısı

Sessiz istifaya karşı duyarlı bir şirket yapısına sahip olmak, çalışan memnuniyetini artırmaya yardımcıdır. İnsan kaynaklarının verim ve motivasyon arası orantıyı analiz ederek elde ettiği sonuçlar, olası istifalardan korunmada etkilidir. Bu nedenle sessiz istifayı görmezden gelmek yerine, sorunun çözümüne yönelik açık iletişime dayalı teknikler geliştirmek gerekir.

Doğru eleman seçimi

Açılan pozisyona işin en başından doğru kişiyi kabul etmek istifayı önleyen önemli bir hamledir. Ancak bunun için hem iş tanımının hem de ek gereksinimlerinin, henüz ilk baştan açıkça ifade edilmesi gerekir. Böylece işe giren kişi, kendisinden beklenenleri net şekilde kavrar ve kariyer planlarını buna göre yapar. Sonuç olarak, donanım ve yetenek bakımından en doğru kişiler en uygun pozisyona girmiş olurlar.

Motivasyon takibi

İşe alımdan sonra çalışan motivasyonunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Genellikle ilk başta yüksek olan iş verimi zamanla düşmeye başlamışsa, düzeltilmesi gereken bazı sorunların olduğu tahmin edilebilir. Bu doğrultuda çalışan gereksinimleri, alışkanlıkları ve performansı ölçülerek zamanında gerekli düzeltmeler yapılabilir ve çalışan bağlılığı tekrar kazanılabilir.

Çalışan istekleri

Çalışan duygu ve düşüncelerine karşı duyarlı olmak, istekleri yerine getirmeye çalışmak oldukça önemlidir. Fikirlerinin ve beklentilerinin önemsendiğini hisseden çalışanlar, istifa etmeye daha az istekli olurlar. Örneğin; ücretler, çalışma saatleri veya ek haklar, çalışan istekleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilebilir.

Sürdürülebilir iş ortamı

İş hayatında karşılıklı kazanma mantığına dayalı bir mekanizmaya sahip olmak, sürdürülebilir bir başarı elde etmeye yardımcıdır. Kendini tükenmiş ve bitkin hisseden çalışanların istifa ettiği göz önünde bulundurulduğunda, çalışanlara rahat ve esnek bir düzen sunmanın önemi de daha iyi anlaşılabilir. Bunun için iş ortamını çağın şartlarına uygun, modern ve yenilikçi hale getirerek çalışan üzerindeki iş yükünün azaltılması gerekir.

Ödül programı

Şirketin elde ettiği başarı karşısında ödüllendirilen ve kendi şartları günden güne iyileşen çalışanlar, işe karşı daha motive hissederek çalışmaya devam edebilirler. Bu nedenle iş tanımından ve üzerine düşenden fazlasını yapan çalışanları ödüllendirmek, sessiz istifanın önüne geçmede oldukça etkilidir.

Köklü şirket kültürü

Güçlü ve saygıdeğer bir şirket kültürüne sahip olmak, çalışanların marka bağlılığını artırmaya yardımcıdır. Köklü bir yapı altında çalıştığını bilen kişiler, aynı zamanda belirli temel şartlara ve iyileştirilmiş ayrıcalıklara sahip olduklarını da bilirler. Çünkü belirli değer yargıları üzerine inşa edilen firmalar, faaliyette bulundukları iş kolunda dikkat çeken ve alanında özel kişileri çalıştıran şirketlerdir. Bunun bir parçası olmak ise her zaman gurur vericidir.

Memnuniyet anketleri

Sessiz istifayı önlemenin bir diğer yolu da çalışan memnuniyetini düzenli olarak ölçmektir. Ancak herkes fikirlerini açıkça belirtmek istemediğinden dönem dönem anonim anketler yapmak, şirket bünyesindeki temel çalışan sorunlarını tespit etmeye ve odak kişi göstermeden iyileştirme yapmaya yardımcı olabilir. Bu tür bir gelişim süreci, doğal olarak sürekli iyileşen ve pozitif hale gelen bir çalışma ortamı doğurur.

Kariyer yönetim desteği

Çalışanların, bağlı bulundukları şirket bünyesinde gelişebilmeleri ve sonraki kariyer planlarına ulaşabilmeleri önemlidir. Bunun için sektöre özel eğitimler ve seminerler planlamak, çalışanların farklı departmanlarla kaynaşmasını sağlamak, şirket içinde her fikrin önemli olduğu bütüncül bir yapı kurmak gerekir. Böylece çalışanlar, başka yerde bulamayacakları kariyer gelişim fırsatları yakalayarak şirket bağlılığını artırabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir